Yulduzlar soni daraxtlar soniga qaraganda ancha kam. Yer sayyorasidagi daraxtlar soni Somon yo'li galaktikasidagi yulduzlar sonidan ko'p. Sayyoramizda hozirgi kunda taxmiman 3 trln. daraxt bo'lsa, yulduzlar soni atigi 400 mlrd.ni tashkil etadi.